Idealtyp

Idealisk typ , en vanlig mental konstruktion inom samhällsvetenskapen som härrör från den observerbara verkligheten, även om den inte överensstämmer med den i detalj på grund av avsiktlig förenkling och överdrift. Det är inte idealiskt i den meningen att det är utmärkt, och det är inte heller ett genomsnitt; det är snarare ett konstruerat ideal som används för att approximera verkligheten genom att välja och betona vissa element.

Konceptet för den ideala typen utvecklades av den tyska sociologen Max Weber, som använde den som ett analytiskt verktyg för sina historiska studier. Vissa författare begränsar användningen av idealtyper till allmänna fenomen som återkommer på olika tider och platser (t.ex. byråkrati), även om Weber också använde dem för historiskt unika händelser (t.ex. hans berömda protestantiska etik).

Problem med att använda den ideala typen inkluderar dess tendens att fokusera uppmärksamheten på extrema eller polära fenomen medan man ser förbindelserna mellan dem och svårigheten att visa hur typerna och deras element passar in i en uppfattning om ett totalt socialt system.