polska språket

Polska , polska Język polski , västslaviska språk som tillhör den lekhitiska undergruppen och nära besläktade med tjeckiska, slovakiska och sorbiska språken i östra Tyskland; det talas av majoriteten av den nuvarande befolkningen i Polen.

Franska och engelska stopp och inga parkeringsskyltarFrågesport Officiella språk: Fakta eller fiktion? Franska och engelska är Kanadas officiella språk.

Det moderna litterära språket, skrivet i det romerska (latinska) alfabetet, är från 1500-talet och var ursprungligen baserat på dialekterna i området runt Poznań, i västra Polen. Den första skriftliga polska består av en lista med namn i den påvliga tjuren som utfärdades 1136 av påven Innocent II till ärkebiskopen i Gniezno; den äldsta inspelade meningen är en glans som översätter ett citat i ett dokument från 1270. Omfattande manuskript som innehåller någon märkbar mängd ansluten polsk text går tillbaka tidigast 1400-talet.

Polska innehåller ett stort antal ord lånade från latin, tjeckiska, tyska, vitryska och ukrainska och även några ord från italienska, franska och engelska. Tillsammans med de andra västslaviska språken har den en fast stress accent. Till skillnad från de andra har språket emellertid nasaliserat vokaler (stavat ę och ± ), vilket indirekt fortsätter nasaliserade vokaler från tidigt slaviska. Bland de stora dialekterna finns storpolska och pommerska, schlesiska, lilla polska och Mazovian. Kashubian (Cassubian), ofta klassificerad som en polsk dialekt, är historiskt ett separat språk.