Magisterexamen

Magisterexamen , akademisk examen mellanliggande kandidatexamen och doktorsexamen. Termerna mästare och läkare användes omväxlande under medeltiden, men i Tyskland kom doktorsexamen att betraktas som överlägsen mästarens och detta system spred sig därefter till resten av världen.

Master of Arts ( magister artium eller MA; ibland återges artium magister eller AM) är i teorin innehavare av en undervisningslicens. Begreppet mästare motsvarade ursprungligen läkare ; på fakulteten för konst blev den godkända forskaren utformad som mästare, medan i gudomliga, medicinska och juridiska fakulteter kallades forskaren läkare. Kanske på grund av behovet av att bli en magisterexamen innan du fortsätter till andra studier, kom doktorsexamen att uppskattas som en högre titel. I modern användning vid de flesta universitet, utom i Skottland, fortsätter examen vid fakulteten för konst BA, MA, Ph.D., D.Litt.

Den automatiska tilldelningen av en MA-examen till innehavaren av BA sju år, eller nästan sju år, efter examen praktiseras i Oxford och Cambridge, men någon annanstans i England och i USA måste MA uppnås genom examen eller genom att en forskning. I modern tid har mellanliggande grader som master har övergivits vid universitet i många länder.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Michael Ray, redaktör.