Paulus brev till galaterna

Paulus brev till galaterna , även kallat aposteln St. Paulus till galaterna, förkortning Galaterna , Nionde testamentets nionde bok, skriven av aposteln Paulus till kristna kyrkor (exakt plats osäker) som stördes av en Judande fraktion. Paulus skrev troligen episteln från Efesus omkring 53–54 till en kyrka som han hade grundat i Galatiens territorium, i Lilla Asien, men det råder osäkerhet om datumet för brevets komposition.

Gutenbergbibeln Läs mer om detta ämne biblisk litteratur: Paulus brev till galaterna Paulus brev till galaterna är ett kraftfullt och passionerat brev som behandlar en mycket specifik fråga: förhållandet mellan judiska kristna ...

Medlemmarna i judiseringsfraktionen lärde att kristna konvertiter var tvungna att följa omskärelse och andra föreskrifter om mosaiklagen. De avvisade Paulus uttalanden motsatta genom att förneka legitimiteten för hans apostoliska kallelse. I motbevisningen försvarade Paulus kraftfullt sina uppgifter som en sann Jesu Kristi apostel och tillhandahöll viktig självbiografisk information under processen.

I brevet bekräftar Paulus sin tidigare undervisning om att mosaiklagen är föråldrad och att en återgång till judiska metoder därför skulle vara regressiv. Även om kristna har en ny frihet har de ingen licens att synda; snarare tar de ett ansvar att leva i enlighet med Guds Ande.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Melissa Petruzzello, assistentredaktör.