Tjugo tusen ligor under havet

Tjugo tusen ligor under havet , roman av Jules Verne, först publicerad på franska som Vingt Mille Lieues sous les mers 1869–70. Det är kanske den mest populära boken i hans science-fiction-serie Voyages extraordinaires (1863–1910).

Kapten Nemo observerar en bläckfisk genom fönstret på Nautilus, illustration av Alphonse-Marie-Adolphe de Neuville för Hetzel-upplagan av Jules Vernes tjugo tusen ligor under havet.Minotaurusen som grekerna föreställde honom var en varelse med tjurhuvudet på en människas kropp. Quiz Att komma in i (fiktiv) karaktär Var bodde Minotaur?

Professor Pierre Aronnax, berättaren för berättelsen, går ombord på en amerikansk fregatt som har fått i uppdrag att utreda ett utslag av attacker mot internationell sjöfart av vad som anses vara ett amfibiskt monster. Den förmodade havsdjuren, som egentligen är ubåten Nautilus , sjunker Aronnaxs fartyg, och han hålls fånge tillsammans med sin hängivna tjänare Conseil och Ned Land, en temperamentsfull harponer. De överlevande möter kapten Nemo, en gåtfull misantrop som leder dem på ett världsomspännande, årslångt undervattensäventyr.

Romanen är känd för sina exotiska situationer, de tekniska innovationer som den beskriver och det spända samspelet mellan de tre fångarna och Nemo (som återkommer i Vernes The Mysterious Island ).

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.