Pyrrhonism

Pyrrhonism , filosofi om skepticism härledd från Pyrrho of Elis ( ca 370– c. 272 f.Kr.), allmänt betraktad som grundaren av forntida skepticism. Han identifierade som kloka de som avbryter domen (utöva epokē ) och inte deltar i kontroversen om möjligheten till viss kunskap. Han föreslog den neutrala positionen att acceptera saker som de framträder utan ytterligare analys. Pyrrhonismen påverkade djupt det filosofiska tänkandet i Europa från 1600-talet med republikeringen av de skeptiska verken av Sextus Empiricus, som hade kodifierat den grekiska skepticismen omkring början av 300-talet e.Kr., och dess styrka har rungit fram till idag.

Sokrates, romersk fresco, 1: a århundradet fvt;  i Efesos-museet, Selçuk, Turkiet.Läs mer om detta ämne skepsis: Forntida skepsis ... form av forntida skepsis var pyrrhonism , uppenbarligen utvecklad av medicinska skeptiker i Alexandria. Börjar med Aenesidemus ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Brian Duignan, Senior Editor.