Samadhi

Samadhi , (sanskrit: "total självuppsamling") i indisk religion, och särskilt i hinduismen och buddhismen, det högsta tillstånd av mental koncentration som en person kan uppnå medan den fortfarande är bunden till kroppen och som förenar honom med den högsta verkligheten. Samadhi är ett tillstånd av djupgående och fullständigt absorberande kontemplation av det absoluta som är ostörd av lust, ilska eller någon annan ego-genererad tanke eller känsla. Det är ett tillstånd av glädjande lugn, eller till och med av rapture och salighet, där man upprätthåller sin fulla mentala vakenhet och skärpa. Samadhi betraktas i hinduismen och buddhismen som höjdpunkten för all andlig och intellektuell aktivitet. Kraften att uppnå samadhiär en förutsättning för att uppnå frigörelse från död och återfödelsecykel (samsara). Därför anses döden för en person som har denna makt också anses vara en samadhi . Genom en ytterligare förlängning, kremeras platsen där en person som tros vara så bemyndigad kallas i modern tid också som en samadhi ; sålunda heter platsen för Mohandas K. Gandhis kremering i Delhi officiellt Gandhis Samadhi.

samadhi Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Matt Stefon, assistentredaktör.