Bunyip

Bunyip , i australiensisk aboriginal folklore, sade ett legendariskt monster att bo i de vassa träskarna och lagunerna i Australiens inre. Det amfibiska djuret beskrevs på olika sätt som att ha ett runt huvud, en långsträckt nacke och en kropp som liknade den hos en oxe, flodhäst eller manatee; vissa redogörelser gav det en mänsklig figur. Bunyipen gjorde påstådda blomstrande eller brusande ljud och gavs till att sluka mänskligt byte, särskilt kvinnor och barn. Ursprunget till tron ​​ligger antagligen i det sällsynta utseendet på flyktiga sälar långt uppströms; monsterets påstådda rop kan vara av den bittera sumpfågeln.