Aftenposten

Aftenposten , (norska: "The Evening Post") dagstidning publicerad i Oslo. Det är en av de ledande tidningarna i Norge och i hela Skandinavien.

Det grundades 1860 av Christian Schibsted och spelade en viktig roll för att utveckla en känsla av norsk nation. Sedan Aftenposten grundades för styrkan i sin täckning av lokala och alltmer nationella nyheter, tog Aftenposten i allmänhet en redaktionell hållning som var måttligt konservativ.

Under 1930-talet stödde tidningen generellt Nazityskland i sina ledare. Efter att Tyskland invaderade och ockuperade Norge 1940 ersattes Aftenpostens redaktör med dess hissoperatör, som hade varit medlem i den "femte kolumnen" hos den förrädiska maj. Vidkun Quisling. Under resten av andra världskriget var tidningen ett villigt nazistiskt propagandaorgan. Under ockupationen avrättades mer än 60 redaktörer för norska tidningar och 3000 skickades till koncentrationsläger.

Under efterkrigstiden fick Aftenposten stor anmärkning för kvaliteten på täckningen av internationella nyheter samtidigt som den behöll sin enastående styrka i lokala och nationella angelägenheter.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.