Lagen om tjänstgöringstid

Lagen om tjänstgöringstid, (2 mars 1867), under USA: s historia efter inbördeskriget, lag som förbjöd presidenten att avlägsna civila officerare utan senatorns samtycke. Lagen gick över pres. Andrew Johnsons veto från radikala republikaner i kongressen i deras kamp för att bekämpa återuppbyggnaden från Johnson. Radikalerna mottog kraftigt Johsons försoningspolitik gentemot det besegrade södern och fick tillräckligt med styrka vid kongressvalet 1866 för att införa sitt militära och civila program på det besegrade territoriet våren 1867. Samtidigt för att ytterligare säkerställa Radicals framgång. Återuppbyggnad, kongressen godkände lagen om tjänstgöringstid. Handlingen ansågs ofta ha syftat specifikt till att förhindra president Johnson från att avlägsna krigsekreteraren Edwin Stanton, radikernas allierade i regeringen,även om några republikaner under kongressdebatten om lagförslaget förklarade att kabinetsmedlemmar skulle vara undantagna. Presidentens försök att motverka denna lag genom att avskeda Stanton ledde ändå direkt till hans anklagelse året därpå. Tenure of Office Act upphävdes delvis 1869 och helt 1887 och förklarades också av USA: s högsta domstol 1926 ha varit författningsstridig.

Johnson, Andrew Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.