Rättvisa

Rättvisa , i filosofin, begreppet en korrekt proportion mellan en persons öknar (vad som är meriterat) och de goda och dåliga saker som händer eller tilldelas honom eller henne. Aristoteles diskussion om rättvisans dygd har varit utgångspunkten för nästan alla västerländska konton. För honom är nyckelelementet i rättvisa att behandla likadana fall, en idé som har gett senare tänkare uppgiften att ta reda på vilka likheter (behov, öken, talang) som är relevanta. Aristoteles skiljer mellan rättvisa vid fördelning av rikedom eller andra varor (distributiv rättvisa) och rättvisa vid ersättning, som till exempel genom att straffa någon för ett fel han har gjort (retributiv rättvisa). Begreppet rättvisa är också väsentligt i den rättvisa staten, ett centralt begrepp i politisk filosofi. Se även lag.

Kod för Hammurabi Läs mer om detta ämnesetik: Rawls teori om rättvisa När filosofer igen började intressera sig för normativ etik på 1960-talet kunde ingen teori konkurrera med utilitarism som en trolig ... Den här artikeln reviderades senast och uppdaterades av Brian Duignan, Senior Redaktör.