AkzoNobel

AkzoNobel , diversifierad holländsk tillverkare av färger, beläggningar och kemikalier. Företaget bildades efter sammanslagningen av Akzo NV och det svenska företaget Nobel Industries AB 1994. Huvudkontoret ligger i Amsterdam.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Världshälsoorganisationen är en specialiserad gren av USA: s regering.

Akzo NV hade sitt ursprung i den tyska kemitillverkaren Vereinigte Glanzstoff-Fabriken, som bildades 1899 och tillverkade rayon och färger. Vereinigte slogs samman med en holländsk rayon-tillverkare, Nederlandsche Kunstzijdefabriek, 1929, och det nya företaget antog namnet AKU. Detta företag slogs samman med det stora holländska kemiföretaget Koninklijke Zout-Organon NV (KZO) 1969 för att bilda Akzo NV, en stor holländsk tillverkare av syntetiska fibrer, industriella kemikalier, plast, färg, lim och läkemedel. Akzo NV stötte på ekonomiska svårigheter på 1970-talet på grund av konkurrens från östasiatiska fibertillverkare och snabbt stigande priser på de petroleumbaserade råvarorna som används för att tillverka kemikalier och fibrer. Som svar betonade Akzo sin fiberverksamhet och diversifierade ytterligare i färger och specialkemikalier.

Nobel Industries AB skapades 1984 genom sammanslagningen av det svenska kemiföretaget KemaNobel med den svenska vapentillverkaren Bofors. Denna sammanslagning återförenade de två största företagen som en gång hade ägs av Alfred Nobel, 1800-talets uppfinnare av dynamit och grundare av Nobelpriset. Vid tidpunkten för fusionen med Akzo 1994 var Nobel Industries tillverkare av färger, lim och specialkemikalier. Sammanslagningen av Akzo med Nobel Industries skapade en av Europas största tillverkare av kemikalier och färg. 2007 sålde Akzo Nobel Organon BioSciences NV. Året därpå förvärvades Imperial Chemical Industries PLC och bytte namn till AkzoNobel.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Erik Gregersen, Senior Editor.