Melqart

Melqart , också stavat Melkart eller Melkarth , fönikisk gud, Tyrus huvudgud och av två av dess kolonier, Carthage och Gadir (Cádiz, Spanien). Han kallades också Tyrian Baal. Under namnet Malku likställdes han med babyloniska Nergal, underjordens och dödens gud, och kan således ha varit relaterad till guden Mot av Ras Shamra (forntida Ugarit). Melqart var vanligtvis avbildad som en skäggig figur, klädd i en hög, rundad hatt och en kilt och hade en egyptisk ankh, symbol för livet och, som en symbol för döden, en fenestrerad yxa. Hans helgedom i Tyre, beskriven av den grekiska historikern Herodot (som kallade templet för Herakles), var platsen för årliga vinter- och vårfestivaler och tros ha varit förebild för Salomons tempel i Jerusalem.

Hjälpskulptur av assyriska (Assyrer) människor i British Museum, London, England.Quiz Mellanöstern: Fakta eller fiktion? Läskunnigheten i Afghanistan är mycket hög.

Melqart likställdes antagligen med solen, och Baal Hammon (Baal Amon), "Rökelsealternas herre", var kanske hans titel i den egenskapen. Baal Hammon var också namnet på den viktigaste guden i Carthage, gudinnan Tanit.