Samson Agonistes

Samson Agonistes , (grekiska: "Samson the Athlete" eller "Samson the Wrestler") tragedi av John Milton, publicerad i samma volym som hans episka Paradise regained 1671. Det anses vara det största engelska drama som bygger på den grekiska modellen och är känd som en garderobstragedi (en mer lämpad för läsning än prestanda).

Geoffrey Chaucer (ca 1342 / 43-1400), engelsk poet;  porträtt från ett tidigt 1400-talets manuskript av dikten, De regimine principum.Quiz ABC: s poesi: fakta eller fiktion? Prosa och poesi är samma sak.

Verket behandlar den sista fasen i Samsons liv och berättar historien som den berättas i den bibliska domarboken. Själv blind när han skrev Samson Agonistes , skildrar Milton Samson, den en gång så mäktiga krigare, som blind och filisténs fånge ("ögonlös i Gaza vid bruket med slavar"). Samson erövrar dock självmedlidenhet och förtvivlan och får tillbaka sin gamla styrka. Han drar ner pelarna som stöder den filistinska guden Dagons tempel och krossar sig tillsammans med sina fångar.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av John M. Cunningham, läsredaktör.