Naiad

Naiad , (från grekisk naiein, "att flöda"), i grekisk mytologi, en av nymferna av rinnande vatten - källor, floder, fontäner, sjöar. Naiaderna, lämpligt i förhållande till sötvatten, representerades som vackra, lättsamma och välgörande. Liksom de andra klasserna av nymfer var de extremt långlivade, men inte odödliga.

mytologi.  Grekisk.  Hermes.  (Roman Mercury) Quiz En studie av grekisk och romersk mytologi Vilken frukt är förknippad med den mytologiska figuren Persefone?