Jamhuri Day

Jamhuri-dagen , även kallad självständighetsdagen , en av de viktigaste nationella helgdagarna i Kenya, observerades den 12 december. Helgen markerar formellt datumet för landets tillträde 1964 till Commonwealth som en republik och tar sitt namn från det swahili-ordet jamhuri ("republik"); 12 december är också det datum då Kenya fick sitt oberoende från Storbritannien 1963.

Under brittiskt styre sedan slutet av 1800-talet blev Kenya officiellt en brittisk koloni 1920. Den koloniala administrationen motsatte sig afrikanska krav på en större roll i den politiska processen, och det var först 1944 som en afrikaner ingick i kolonins lagstiftare. Tvister om land- och kulturtraditioner fortsatte dock och rörelsen mot kolonialstyre växte och kulminerade i Mau Mau-uppror på 1950-talet, under vilket landet kastades i undantagstillstånd under större delen av decenniet. Afrikaner fick vissa sociala och ekonomiska eftergifter som ett resultat av upproret, och det afrikanska politiska deltagandet ökade i början av 1960-talet. Kenya fick självständighet den 12 december 1963 och blev en republik ett år senare, med Jomo Kenyatta som sin president.

Eftersom Jamhuri-dagen har en sådan historisk betydelse firar praktiskt taget alla kenyaner semestern i viss utsträckning. Firandet inkluderar högtider, politiska tal, parader och dans.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.