Chisholm Trail

Chisholm Trail, Nötkreatursdrevspår från 1800-talet i västra USA. Även om dess exakta rutt är osäker, har den sitt ursprung söder om San Antonio, Texas, sprang norrut över Oklahoma och slutade i Abilene, Kan. Lite är känt om dess tidiga historia. Det namngavs antagligen efter Jesse Chisholm, en handelsman från 1800-talet. 1867 inrättades en depå för nötkreatur på Kansas Pacific Railroad i Abilene av Joseph G. McCoy. Mellan 1867 och 1871 kördes cirka 1 500 000 nötkreatur norrut längs leden till Abilene, vilket var utgångspunkten för transport av nötkreatur till östra marknader. Leden betydelse minskade efter 1871, eftersom andra järnvägsspår etablerades, men ökade igen på 1880-talet när järnvägen Santa Fe nådde Caldwell, Kan. De långa boskapsdrivningarna minskade gradvis när järnvägarna byggde grenar i slutet av 1800-talet.

Den ursprungliga kopian av Förenta staternas konstitution;  inrymt i National Archives, Washington, DC Frågesport Amerikansk historia och politik Var möttes USA: s senat först innan de flyttade till Philadelphia och sedan till Washington, DC?