Montagnard

Montagnard , (franska: "Mountain Man") någon av de radikala Jacobin-suppleanterna i National Convention under den franska revolutionen. Montagnards kontrollerades av deras demokratiska syn under regeringen under revolutionens höjdpunkt 1793–94. De kallades så för att de som suppleanter satt på församlingens högre bänkar. Sammantaget kallades de också Le Montagne ("The Mountain").

Napoleon Bonaparte.  General Bonaparte på bron vid Arcole, 17 november 1796, av Antoine-Jean Gros, Musee National, Chateau de Versailles.  Den första symboliska bilden av napoleonmyten.  Napoleon I Frågesport som utforskar fransk historia Vem var den första valda presidenten i Frankrikes femte republik?

Montagnards framträdde som motståndare till de mer måttliga Girondinerna i National Convention hösten 1792. Montagnardsna bestod av suppleanter valda från Paris och andra städer och var beroende av stöd från småborgarskapet och sansculottes (extrema radikala revolutionärer, initialt från de fattigare klasserna i Paris) och var nära associerade med Jacobin Club of Paris. Efter Girondins störtande av de populära upproren den 31 maj till 2 juni 1793 dominerade Montagnards konventet, och de bestod av majoriteten av kommittén för allmän säkerhet, som i själva verket styrde Frankrike 1793–94. Med den Thermidorian-reaktionen 1794–95 avrättades många av Montagnards antingen eller rensades från konventionen, där de reducerades till en minoritetsgrupp som kallades crête ("vapen") och upphörde att vara inflytelserik.