Föräldraledighet

Föräldraledighet, ersättning till anställda som ger arbetsskyddad ledighet från anställning för att ta hand om ett barn efter dess födelse eller adoption. Det är vanligtvis tillgängligt för både mödrar och pappor.

Föräldraledighetsrättigheterna varierar över hela världen. Vissa länder definierar föräldraledighet som en icke-överförbar individuell rättighet. Varje förälder har rätt till en viss bestämd ledighet. Andra ger en enskild förälder möjlighet att överföra sin tilldelade ledighet till den andra föräldern. Föräldraledighet kan också definieras som en familjerätt, vilket gör det möjligt för föräldrar att dela upp den totala ledighetstiden efter eget gottfinnande. Rättigheter kan också bestå av en kombination av familjerätt och individuella rättigheter. I vissa länder kompletterar föräldraledigheten dessutom moderskapsledighet, pappaledighet eller båda. Betydande utvidgningar av föräldraledighetsperioder som kallas hemvård eller barnomsorgsledighet kan också beviljas. Men på andra håll ersätter föräldraledighet föräldraledighet, pappaledighet eller båda. Ersättningen under dessa perioder varierar kraftigt.

Hur föräldraledighet definieras har en betydande inverkan på antalet mödrar och fäder som tar föräldraledighet - detta kallas ”upptagningsgraden”. Utnyttjandegraden för fäder är särskilt högre i de länder där föräldraledighet betalas. Förespråkare för jämställdhet i familjeomsorgen hävdar att sådan politik är nödvändig för att göra paritet i föräldraskap till ett hållbart förslag.