Syntetiskt språk

Syntetiskt språk , vilket språk som syntaktiska förhållanden inom meningar uttrycks genom böjning (förändring i form av ett ord som indikerar skillnader mellan spänd, person, kön, antal, humör, röst och fall) eller genom agglutination (ordbildning av medel för morfem, eller ordenhet, kluster). Latin är ett exempel på ett böjt språk; Ungerska och finska är exempel på agglutinativa språk.

Mycket syntetiska språk, där en hel mening kan bestå av ett enda ord (vanligtvis en verbform) som innehåller ett stort antal anbringningar kallas polysyntetiska. Eskimo och många amerikanska indiska språk är polysyntetiska. Se även agglutination; böjning. Jämför analytiskt språk.