Högvördig

Pastor , det vanliga engelska prefixet med skriftlig adress till namnen på ministrar för de flesta kristna valörer. På 1400-talet användes det som en allmän term för respektfull adress, men det har vanligtvis använts som en titel som är prefixerad till namnen på prästiga präster sedan 1600-talet. I Church of England, prefekter apostoliska som inte är i biskopliga ordningar ( t.ex.dekaner, provostar, katedralkanoner, rektorer för seminarier och högskolor, och priors och prioresser) behandlas som "mycket pastor". Biskopar, abbeder, abbessiner och generalvikar behandlas som "rätt pastor", och ärkebiskopar och (i romersk katolicism) kardinaler behandlas som "mest pastor". Moderator för Church of Scotland är också utformad som "rätt pastor." Carthusians använder titeln "pastor" endast för sin tidigare general; alla andra karthusiska präster är utformade som "ärafulla far." Medan termen strikt taget är ett adjektiv som ska följas av "doktor" eller "herre", har dess vanliga användning gjort det till ett substantiv.