Casa de Contratación

Casa de Contratación , (spanska: "Handelshuset") vid namn Casa de las Indias ("Indiens hus"), centralt handelshus och upphandlingsbyrå för Spaniens nya världsimperium från 1500- till 1700-talet. Organiserades 1503 av drottning Isabella i Sevilla (Sevilla), leddes ursprungligen av Juan Rodríguez de Fonseca, hennes kapellan och tidigare övervakare av Columbus-expeditionerna, och det blev ett instrument för den spanska kronans politik för centralisering och kejserlig kontroll. Förutom att fungera som allmän övervakare av handel mellan Spanien och dess amerikanska ägodelar, när 1500-talet utvecklades, började Casa kontrollera den afrikanska slavhandeln, schemalägga fartyg och sjöfartsvägar, samla in tullar och upprätthålla kungliga intäkter. Det etablerade också navigations- och kartografiskolor och inledde Indiens arkiv, fortfarande en viktig källa till koloniala dokument.Casa de Contratación flyttades från Sevilla till Cádiz 1717 och avskaffades 1790.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Nordatlantiska fördragets organisation är begränsad till europeiska länder. Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy McKenna, Senior Editor.