Timar

Timar , i det ottomanska riket, beviljar sultanen mark eller intäkter till en individ som kompensation för sina tjänster, i huvudsak liknande iqṭāʿ från det islamiska imperiet i kalifatet. ( Se även sipahi ).

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Noah Tesch, biträdande redaktör.