Bernoulli-familjen

Bernoulli-familjen , två generationer av framstående schweiziska matematiker. Jakob (1655–1705) och Johann (1667–1748) var söner till en farmaceut som ville att en pojke skulle studera teologi och den andra medicinen. Över hans invändningar fortsatte båda karriärerna inom matematik och gjorde viktiga upptäckter i kalkylen, kalkylen av variationer och differentiella ekvationer. De arbetade ibland tillsammans, men inte utan friktion. Johans son Daniel (1700–82) gav viktiga bidrag till flytande dynamik ( se Bernoullis princip) och sannolikhetsteori. Brett beundrad över hela Europa studerade han och föreläste om medicin, fysik, astronomi och botanik.

Denna artikel reviderades senast och uppdaterades av William L. Hosch, biträdande redaktör.