Elva plus

Elva plus, i England, tävlingsundersökning mellan grund- och gymnasieskolan vid ungefär 11 års ålder. Den utvecklades efter 1944 som ett sätt att avgöra i vilken av de tre typerna av gymnasieskolan - grammatik, teknisk eller modern - ett barn skulle fortsätta sin utbildning. Ursprungligen undantog elva plus misslyckade deltagare från grundskolan, vilket skulle förbereda dem för universitetsinträde. Efter framväxten i vissa områden av oselektiva grundskolor under 1950- och 60-talet minskade betydelsen av elva plus för att bestämma vem som så småningom skulle kunna gå in i universitet. Bestämmelser gjordes också för elever att övergå från gymnasieskolor till gymnasieskolor vid 13 års ålder, om deras framsteg förtjänade en sådan förändring, eller att ta ytterligare en tvåårig kurs som förberedelse för universitetets matriceprövningar.

Elva plus har kritiserats skarpt för att vid 11 års ålder bestämma ett barns skolastiska framtid, en avgörande faktor i hans yrkesutsikter. Det har också anklagats för att ersätta den sociala barriären för avgiftsbetalning med en som tenderar att skapa en utbildningselit. Andra motverkar dock att praxis för streaming i grundskolorna har en liknande elitistisk tendens. Den mest skadliga kritiken mot elva plus framkom efter undersökningar som visade att det var ineffektivt och placerade en stor andel elever i fel typ av skola.