Covenant teology

Förbundsteologi , även kallad federal teologi , typ av reformerad (kalvinistisk) teologi som betonar uppfattningen om ett förbund eller allians, inrättat av Gud, som människor är skyldiga att hålla. Detta koncept utvecklades under senare delen av 1500-talet till föreställningar om de två förbunden: det bibliska förbundet med verk (eller av naturen) som ingåtts av Gud med Adam och nådeförbundet mellan Gud och människan genom Kristi nåd . I reformerad teologi betraktades Kristus som den andra Adam.

Engelska puritaner från 1600-talet införlivade begreppet de två förbunden (lag och nåd) i det som har kallats ett naturligt och ett övernaturligt förbund. I utvecklingen av denna teologiska rörelse påverkade den engelske puritanska teologen William Ames från 16–17 -talet William Ames bok Medulla Theologiae ( Marrow of Sacred Divinity ) den reformerade teologin i nästan ett sekel. Ännu mer inflytelserik var Johannes Cocceius (1603–69), vars arbete från 1648 Summa doctrinae de foedere et testamento Deo(”Sammanfattningen om läran om Guds förbund och testamentet”) bygger på tanken att förhållandet mellan Gud och människor, både före och efter fallet, var ett förbund. Covenantal-konceptet spred sig bland reformerade grupper i England, Tyskland, Skottland, Nederländerna och New England-kolonierna, där det var särskilt inflytelserikt.