EMILY: s lista

EMILY's List , amerikanskt politiskt program och givarnätverk dedikerat till att identifiera och hjälpa till att välja till politiska ämbeten demokratiska kvinnliga kandidater som gynnar kvinnors rätt att välja abort. Organisationen, som grundades 1985, arbetar med både statliga och federala kandidater.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna. Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagens akademi för internationell rätt, Peace Palace Library, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN.

EMILY är en förkortning för "Early Money Is Like Yeast", och en av programmets huvudsakliga aktiviteter är att samla in kampanjmedel för prochoice-kandidater. Förutom att tillhandahålla medel från medlemmarnas donationer, tillhandahåller EMILY's List också tekniskt och strategiskt stöd till sina kandidater under deras kampanjer och ägnar resurser åt att få demokratiska kvinnor till omröstningarna till stöd för sina kandidater. När programmet startade 1985 hade USA: s representanthus bara 12 demokratiska kvinnliga representanter och senaten hade ingen. År 1998 hävdade EMILYs lista seger när han hjälpte utvalda att utse 3 demokratiska kvinnliga guvernörer, 7 amerikanska senatorer och 49 amerikanska representanter.