Provision

Provision, inom statsvetenskap, ett organ med flera huvuden skapat för att utföra en viss funktion, oavsett om det är administrativt, lagstiftande eller rättsligt. I Förenade kungariket används kommissioner mest för speciella utredningar och utmärks enligt deras anställningsvillkor som kungliga, lagstadgade eller avdelningar. I allmänhet utses dessa för ett visst syfte när det är önskvärt att ett administrativt organ (kommissionen) är oberoende av den berörda regeringsavdelningen. Undersökningsuppdrag används mindre ofta i USA, där deras funktioner till stor del utförs av lagstiftande kommittéer. I USA är de flesta uppdrag ansvariga för genomförande eller verkställighet av stadgar. De viktigaste uppdragen har lagstadgade befogenheter och kallas tillsynsmyndigheter (se tillsynsmyndighet).

Vissa amerikanska städer administreras av en vald kommission, vanligtvis bestående av tre, fem eller sju kommissionärer. Varje kommissionär fungerar som chef för en eller flera avdelningar. I de flesta städer har emellertid kommissionssystemet viker för rådets förvaltarsystem. Provisionssystem används fortfarande i stor utsträckning för att styra specifika aspekter av lokala myndigheter, såsom parker, skolor, vatten och flygplatser. Denna administrativa metod är särskilt populär för offentliga skolsystem, där kommissionen själv kan utse en professionell administratör. Uppdragsformuläret används också i sådana statliga myndigheter som nyttjandeprovisioner, arbetstagares ersättningsnämnder, hälso- och utbildningsnämnder och provisioner för arbetslöshetsersättning.