Nomos

Nomos , (grekiska: "lag" eller "anpassad",) plural Nomoi, i lag, begreppet lag i antik grekisk filosofi. Problemen med politisk auktoritet och medborgarnas rättigheter och skyldigheter var ett stort problem i tanken på de ledande grekiska sofisterna i slutet av 5: e och tidiga 4: e århundradet f.Kr. De skilde mellan natur (physis) och convention (nomos) och placerade lagar i den senare kategorin. Lag trodde man i allmänhet vara en mänsklig uppfinning som uppnåddes genom konsensus i syfte att begränsa naturliga friheter för ändamålsenlighet och egenintresse. Denna uppfattning om lag som godtycklig och tvångsmässig bidrog emellertid inte till social stabilitet och ändrades därmed av Platon och andra filosofer, som hävdade att nomos var, eller åtminstone kunde baseras på en resonemangsprocess där oföränderliga normer för moral uppförande kunde upptäckas,som sedan skulle kunna uttryckas i specifika lagar. Tikotomin mellan lagens negativa och positiva synpunkter löstes faktiskt aldrig.