Pelasgi

Pelasgi , även kallat Pelasgians , folket som ockuperade Grekland före 1100-talet f.Kr. Namnet användes endast av antika greker. Pelasgi nämndes som ett specifikt folk av flera grekiska författare, inklusive Homer, Herodot och Thucydides, och sägs ha bebott olika områden, såsom Thrakien, Argos, Kreta och Kalkidis. På 500-talet f.Kr. bevarade de överlevande byarna uppenbarligen ett vanligt språk som inte var grekiskt.

Det är osäkert om något gammalt folk faktiskt kallade sig Pelasgi. I senare grekisk användning applicerades deras namn på alla "aboriginska" Egeiska befolkningar.