Dödsmask

Dödsmask , en vax- eller gipsgjutning av en mögel som tagits från en död individs ansikte. Dödsmaskar är sanna porträtt, även om det ibland görs förändringar i maskens ögon så att det verkar som om motivet levde. Från det forntida Egypten har de fungerat som hjälp för porträttskulptörer, och under de senaste århundradena har de hållits som minnesmärken för de döda.

Napoleons dödsmask

Sedan 1200-talet har dödsmaskar hjälpt skulptörerna av gravutbildningar, men i medeltida Frankrike och England användes faktiska dödsmaskar för de kungliga begravningsutredningar som låg i staten. Endast engelska exempel finns dock; de i Frankrike förstördes under den franska revolutionen. Masken till Henry VII är förmodligen den finaste som finns, och Edward III är det tidigaste europeiska exemplet; den senare registrerar ansiktsförvrängningen på grund av hans dödliga stroke. Andra välkända masker är Isaac Newton, Ludwig van Beethoven och Napoleon Bonaparte.

I motsats till dödsmaskar är livmaskar gjorda av formar från levande ansikten. Egenskaperna hos personer som Henry Clay och James Madison har bevarats i livmasker.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.