Arkitekturens sju lampor

The Seven Lamps of Architecture , uppsats om arkitekturen i boklängd av John Ruskin, publicerad 1849. Enligt Ruskin är arkitekturens ledande principer ”lamporna” för uppoffring, sanning, kraft, skönhet, liv, minne och lydnad. Ruskin såg gotiken som den adligaste arkitekturen, men han noterade att medeltida arkitektur över tid hade tappat makten att motstå innovation. För Ruskin var denna förlust av vitalitet resultatet av kristendomens andliga nedgång under den materialistiska renässansen. Uppsatsen gav en allmän ram och en moralisk smak för studierna av en generation av medievalister.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Kathleen Kuiper, Senior Editor.