Råd av Orange

Råd av Orange, två kyrkosynoder som hölls i Orange, Frankrike, 441 och 529. Den första, under ordförandeskapet för St. Hilary of Arles, handlade huvudsakligen om disciplinära frågor. Den andra, och i särklass viktigare, handlade om att motbevisa Faustus av Riez semipelagianism. Det deltog av 15 biskopar och var under ordförandeskapet för Caesarius of Arles. Caesarius hade sökt hjälp från Rom mot Semi-Pelagianism, och som svar hade påven Felix IV skickat vissa avsnitt om nåd och fri vilja, främst från skrifterna av Augustinus och Prosper av Aquitaine. Synoden godkände 25 av dem och antog ett kompletterande uttalande som bekräftade de augustinska lärorna om korruption, mänsklig oförmåga, rådande nåd och dopförnyelse. Dess förordningar bekräftades senare av påven Boniface II,och de blev den romersk-katolska normen för läror om nåd, förutbestämning och fri vilja.