Munda

Munda , någon av flera mer eller mindre distinkta stamgrupper som bor i ett brett bälte i centrala och östra Indien och talar olika Munda-språk i det österroasiatiska beståndet. De var ungefär 9 000 000 i slutet av 1900-talet. På Chota Nāgpur-platån i södra Bihār, intilliggande delar av västra Bengal och Madhya Pradesh och kullarna i Orissa, utgör de en numeriskt viktig del av befolkningen.

asien bi karta Quiz Lär känna Asien Vad skiljer de två halvorna av Malaysia?

Munda historia och ursprung är gissningsfrågor. Det territorium de nu ockuperar var fram till nyligen svårt att nå och avlägset från de stora centren för den indiska civilisationen; det är kuperat, skogsklädt och relativt fattigt för jordbruket. Man tror att Munda en gång var mer distribuerat men drog sig tillbaka till sina nuvarande hemländer med framsteg och spridning av folk med en mer detaljerad kultur. Ändå har de inte levt i fullständig isolering och delar (med viss stamvariation) många kulturegenskaper med andra indiska folk. De flesta Munda-folk är jordbrukare. Tillsammans med sina språk har Munda tenderat att bevara sin egen kultur, även om Indiens regering uppmuntrar deras assimilering till det större indiska samhället.