Baptist Missionary Association of America

Baptist Missionary Association of America , sammanslutning av oberoende, konservativa baptistkyrkor, organiserad som den nordamerikanska baptistföreningen i Little Rock, Arkansas, USA, 1950, i protest mot American Baptist Associations politik att sitta vid möten budbärare som inte var medlemmar i de kyrkor som valde dem. Det nuvarande namnet antogs 1968. Dessa kyrkor samarbetar i uppdrag och har skickat missionärer till flera länder. En aktiv publikationsavdelning publicerar söndagsskolor och annat religiöst material, och ett radioministerium producerar program som hörs på många ställen över hela världen.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Färre än 50 länder tillhör FN.

Medlemskyrkorna i Baptist Missionary Association of America delar lika mycket i föreningens samarbetsaktiviteter och är autonoma. Alla kyrkor måste dock gå med på en strikt fundamentalistisk tolkning av den kristna läran. De accepterar Bibelns uttalanden bokstavligen och förväntar sig Kristi andra ankomst. Det finns inget samarbete eller förening med andra grupper som inte har samma tro.

1997 rapporterade gruppen 234 334 medlemmar och 1 342 församlingar. Huvudkontoret ligger i Little Rock.