Transcendent argument

Transcendent argument , i filosofin, en form av argument som ska gå från ett faktum till de nödvändiga förutsättningarna för dess möjlighet. Ett transcendentalt argument är helt enkelt en form av deduktion, med det typiska mönstret: q är sant endast om p är sant; q är sant; därför är p sant. Eftersom denna argumentationsform förekommer i filosofin, ligger intresset och svårigheten inte i förflyttningen från lokaler till slutsatser, vilket är rutinmässigt utan i upprättandet av de viktigaste förutsättningarna - det vill säga i de saker som tas som utgångspunkter. Till exempel försökte Immanuel Kant bevisa kausalitetsprincipen genom att visa att det är ett nödvändigt villkor för möjligheten att göra empiriskt verifierbara uttalanden inom naturvetenskapen.

Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.