En posteriori kunskap

A posteriori kunskap , kunskap härledd från erfarenhet, i motsats till a priori kunskap ( qv ).

Immanuel KantLäs mer om detta ämne a priori kunskap ... särskild erfarenhet, i motsats till posteriori kunskap, som härrör från erfarenhet. De latinska fraserna a priori (“från ...