Ivy League

Ivy League , en grupp högskolor och universitet i nordöstra USA som allmänt betraktas som höga i akademisk och social prestige: Harvard (etablerat 1636), Yale (1701), Pennsylvania (1740), Princeton (1746), Columbia (1754 ), Brown (1764), Dartmouth (1769) och Cornell (1865). De är medlemmar i en atletisk konferens för kollegial amerikansk fotboll och andra sporter som kallas Ivy League. Även om det formellt organiserades först 1956, går konkurrensen mellan högskolorna tillbaka till fotbollsmöten på 1870-talet. Ivy League var dominerande under de tidiga fotbollsåren i USA fram till 1913, vilket bevisades av Allamerika-lagen, men det bleknade på 1920-talet.

Fredspalatset (Vredespaleis) i Haag, Nederländerna.  Internationella domstolen (FN: s rättsliga organ), Haagakademin för internationell rätt, Fredspalatsbiblioteket, Andrew Carnegie hjälp med att betala förFrågesportorganisationer: Fakta eller fiktion? Kommunistiska länder får inte gå med i FN.