Stockton & Darlington Railway

Stockton & Darlington Railway , i England, den första järnvägen i världen som driver gods- och persontrafik med ångkraft. 1821 hörde George Stephenson, som hade byggt flera ångmotorer för att fungera i Killingworth-kollieriet, om Edward Peases avsikt att bygga en 12,9 km lång linje från Stockton vid kusten till Darlington för att utnyttja en rik kolven. Pease avsedd att använda hästkrafter. Stephenson berättade för Pease att en ångmotor kunde dra 50 gånger den belastning som hästar kunde dra på järnskenor. Imponerad gick Pease med på att låta Stephenson utrusta sin linje.

Stockton & Darlington RailwayGotthard bastunnel Läs mer om denna ämnesjärnväg: Stockton och Darlington Railway George Stephenson var son till en mekaniker och, på grund av sin skicklighet att driva Newcomen-motorer, tjänstgjorde han som chefsmekaniker vid Killingworth ...

Den 27 september 1825 sprang den första motorn från Darlington till Stockton, föregången av en man på hästryggen med en flagga som läste Periculum privatum utilitas publica (”Den privata faran är allmänhetens bästa”). När ryttaren var ur vägen öppnade Stephenson gasen och drog sitt tåg med vagnar med 450 personer med en hastighet av 24 km / timme.

Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.