Monsignor

Monsignor , italienska Monsignore, en hedertitel i den romersk-katolska kyrkan, som bärs av personer av kyrklig rang och antyder en åtskillnad som ges av påven, antingen i samband med ett ämbete eller bara titel. Alla de som bär titeln som monsignor tillhör den ”påvliga familjen” och har rätt att vara närvarande i Cappella Pontificia (när påven firar högtidlig massa) och att delta i alla offentliga religiösa och sociala firande, bär kläderna som motsvarar deras respektive kontor. De kyrkliga som har rätt till titeln monsignor är (1) patriarker, ärkebiskopar och biskopar, som tilltalas som "mest vördade monsignor", (2) apostoliska protonotärer och inhemska prelater, som är adresserade som "rätt pastor monsignor, ”Och (3) privata kammarherrar,som tilltalas som ”väldigt vördnadsvärd monsignor” och förlorar sin hedersbeteckning vid påvens död.