Guldbytesstandard

Guldbytesstandard , monetärt system enligt vilket en nations valuta kan konverteras till växlar som dras på ett land vars valuta kan konverteras till guld till en stabil växelkurs. En nation på guldbytesstandarden kan således hålla sin valuta i paritet med guld utan att behöva behålla en så stor guldreserv som krävs enligt guldstandarden.

Läs mer standardbild Läs mer om detta ämne internationell betalning och utbyte: Guldstandarden Om efterfrågan från dem som innehar en viss valuta, säg sterling, efter en annan valuta, säg dollar, överstiger efterfrågan på dollarinnehavare ...

Guldbytesstandarden kom till framträdande efter första världskriget på grund av en otillräcklig tillgång på guld för reservändamål. Brittiskt pund och US-dollar har varit de mest erkända reservvalutorna. Kravet på en fast växelkurs för reservvalutan påverkar friheten för reservvalutalandets penningpolitik för att lösa inhemska ekonomiska problem. Användningen av guldreserver är nu nästan uteslutande begränsad till avveckling av internationella transaktioner, i sällsynta fall.