Sankin kōtai

Sankin kōtai , system invigt 1635 i Japan av Tokugawa-shogunen (ärftlig militär diktator) Iemitsu genom vilken de stora feodala herrarna (daimyo) var tvungna att bo flera månader varje år i Tokugawa-huvudstaden i Edo (det moderna Tokyo). När herrarna återvände till sina släkter, var de tvungna att lämna sina fruar och familjer i Edo. Systemet, som imiterades av de olika daimyo i sina egna släkter med sina egna hållare, säkerställde de stora herrarnas fortsatta underhåll till Tokugawa-shogunatet. Det ledde också till förbättring av kommunikationen och utvecklingen av en kommersiell ekonomi, eftersom köpmän samlades i provinserna och storstäderna för att tillgodose behoven hos dessa herrar. Å andra sidan blev herrarna skilda från regeringen för sina släkter, och deras skulder staplade upp.

Mt.  Fuji från väster, nära gränsen mellan Yamanashi och Shizuoka Prefectures, Japan.Quiz Exploring Japan: Fact or Fiction? Japan består av slätter, mestadels.

Med tanke på ökande missnöje med shogunalpolitiken avskaffades sankin kotai- systemet praktiskt taget 1862. Ett försök att återupprätta det 1865 misslyckades och shogunatet störtades en kort tid senare.