USA: s inrikesdepartement

USA: s inrikesdepartement, verkställande uppdelning av den amerikanska federala regeringen som ansvarar för att skydda landet mot terroristattacker och säkerställa beredskap för naturkatastrofer och andra nödsituationer. I kölvattnet av attackerna den 11 september 2001, pres. George W. Bush skapade kontoret för inrikes säkerhet för att samordna terrorisminsatser av federala, statliga och lokala myndigheter; och Homeland Security Council, för att ge råd till presidenten i frågor om inrikes säkerhet. Båda kontoren ersattes i januari 2003 med inrättandet av avdelningen för inrikes säkerhet, som tog kontroll över flera myndigheter som ansvarar för inrikes säkerhet och beredskap, inklusive tulltjänsten och gränspatrullen (nu amerikanska tull- och gränsskyddet), Federal Emergency. Management Agency (FEMA),Transportation Security Administration (TSA), Secret Service och Coast Guard. Den första sekreteraren för avdelningen var Tom Ridge, den tidigare chefen för Office of Homeland Security.

7: 045 Guld: Guld är där du hittar det, pirat med skattkista full av guld på stranden, fartyg seglar bortQuiz Criminalality and Famous Outlaws När blev bandana först populär? Denna artikel har senast reviderats och uppdaterats av Brian Duignan, Senior Editor.