Lägermöte

Lägermöte , typ av utomhusupplevelsemöte som hölls vid den amerikanska gränsen under 1800-talet av olika protestantiska valörer. Lägrmöten fyllde ett kyrkligt och andligt behov i de icke-kyrkliga bosättningarna när befolkningen flyttade västerut. Deras ursprung är oklart, men historiker har generellt sett krediterat James McGready ( ca 1760–1817), en presbyterian, med att inviga de första typiska lägrmötena 1799–1801 i Logan County, Kentucky. Andra ministrar som associerade sig med McGready sprider därefter sina metoder över hela sydvästra USA.

Som namnet antyder kom de som deltog i sådana möten förberedda på att slå läger och samlades vid den förutbestämda tiden och platsen från avstånd så långt som 50 till 65 km bort. Familjer slog upp sina tält runt en skogsröjning där timmerbänkar och en oförskämd predikplattform utgjorde en utomhuskyrka som förblev i nästan konstant session i tre eller fyra dagar. Så många som 10 000 till 20 000 personer rapporterades vid vissa möten. Människor kom dels av nyfikenhet, dels av en önskan om social kontakt och festlighet, men främst av deras längtan efter religiös tillbedjan. Aktiviteterna innefattade predikan, bönmöten, psalmsång, bröllop och dop. Förkunnarnas teologi varierade, men en plötslig omvändningsupplevelse betonades vanligtvis.

Ofta tillfället för vild entusiasm och hysteri under de tidiga åren fick lägrmöten ett dåligt rykte bland konservativa kyrkmän. Presbyterianska kyrkan vägrade att delta efter 1805. Icke desto mindre var lägrmöten en viktig del av metodister, baptister, shakers, lärjungar och Cumberland presbyterians gränsministerier. Metodistkyrkan gynnade mest av sin popularitet och institutionaliserade dem gradvis till sitt evangelisationssystem. År 1811 rapporterade metodistbiskopen Francis Asbury i sin tidskrift att över 400 lägermöten hölls årligen längs gränsen från Georgia till Michigan.

Lägermöten påverkade gränsens religiösa och sociala liv på olika sätt. Tyngdpunkten på en plötslig omvändningsupplevelse tenderade att reducera lärorad predikning till ett minimum, bryta ner de gamla trosnormerna och undergräva begreppet en lärd pastoral tjänst. De individualistiska och aktivistiska attityderna i protestantismen som betonades i lägrmöten överensstämde med gränsens livskaraktär och så småningom genomsyrade den religiösa synen på landsbygdens Amerika. Lägrmöten dröjde kvar som bibelkonferenser på sommaren in på 1900-talet, men deras betydelse gick efter 1890 tillsammans med det gränssamhälle som skapade dem.