Mika bok

Book of Micah , den sjätte av 12 böcker från Gamla testamentet som bär namnen på de mindre profeterna, grupperade som De tolv i den judiska kanonen. Enligt överskriften var denna judiska profet aktiv under den sista hälften av 800-talet f.Kr.

GutenbergbibelnLäs mer om detta ämne biblisk litteratur: Micah The Book of Micah , den sjätte boken om de tolv (mindre) profeterna, skrevs av profeten Mika på 800-talet.

Boken är en sammanställning av material, av vilka en del kommer från en period som är betydligt senare än Micahs tid. Hoten i kapitel 1–3 och 6–7: 7 tillskrivs vanligtvis Mika, men löften i kapitel 4–5 och 7: 8–20 dateras vanligtvis flera århundraden senare. Några av löftena tycks förutsätta Jerusalems fall och den efterföljande babyloniska exilen (6: e århundradet f.Kr.), men det är möjligt att vissa löften kommer från före exilen eller från Mika själv. Den upphöjda synen på Sion i 4: 1-4 och den messianska karaktären i 5: 2–4 återspeglar ideologin för Sion-kulten i Jerusalem före exil.

Micahs hot riktas mot avgudadyrkare, de som förtrycker den lilla mannen, präster och profeter som använder sin yrke för ekonomisk vinning, och ledare som förvränger rättvisa och avskyr rättvisa. Löften betonar vikten av Sion, där Yahweh eller hans kungliga regent regerar över ett fredsriket och av återkomsten från exil för Israel såväl som för Juda.