Sergeant vid vapen

Sergeant vid vapen, en tjänsteman vid ett lagstiftande organ, domstol eller annan organisation som bevarar ordning och utför kommandon. I det feodala England var en sergeant vid vapen en väpnad officer för en herre och var ofta en av ett särskilt organ som krävs för att omedelbart närvara konungens person, för att arrestera förrädare och andra förövare. Genom denna funktion kom titeln som sergeant vid vapen så småningom att beteckna vissa domstols-, parlaments- och stadstjänstemän med ceremoniella (och uppenbarligen disciplinära) funktioner. Varje hus i det brittiska parlamentet har en sergeant vid vapen, liksom varje hus i den amerikanska kongressen. Sergeantens vapenuppdrag i British House of Commons innefattar närvaro vid talaren, med mace, och upprätthållande av ordning i huset och dess omgivningar. Amerikanska kongressens sergenter har liknande uppgifter.