Munk

Munk , man som skiljer sig från samhället och bor antingen ensam (en eremit eller ankorit) eller i ett organiserat samhälle för att ägna sig heltid åt religiöst liv. Se kloster.

munkar Den här artikeln har senast reviderats och uppdaterats av Amy Tikkanen, korrigeringschef.